Obudowy studni, montaż pomp głębinowych

Robimy obudowy studni głębinowych z kręgów betonowych.

Montujemy pompy głębinowe w szybie studni, oferujemy pomoc w doborze odpowiedniej pompy do wydajności studni.

Pompy głębinowe nie mają ograniczeń co do głębokości czerpania wody, jednak ich wydajność nie powinna przekraczać dopuszczalnej wydajności studni, a wysokość podnoszenia musi zapewnić utrzymanie w instalacji wystarczającego ciśnienia wody. Montuje się je w studniach głębinowych z rurą osłonową.

W oszacowaniu mocy i rodzaju pompy pomoże dokumentacja geologiczna studni. Współpracujemy z geofizykami, którzy zajmują się takimi raportami.