Żyrardów studnia abisyńska

OPIS

Żyrardów studnia abisyńska.