Kwirynów k. Babic Starych – studnia głębinowa

OPIS

Wywierciliśmy studnię głębinową w miejscowości Kwirynów k. Babic Starych pod Warszawą - studnia pod pompę głębinową.