Łazy k. Magdalenki – studnia głębinowa

OPIS

Studnia głębinowa wywiercona na tyłach posesji  pośród drzew i krzewów. Sprzęt do wiercenia został przeniesiony 25 m i zainstalowany we wskazanym przez właściciela miejscu.

Miejscowość Łazy k. Magdalenki